Suomen Teatteriopisto vuonna 2021

Kevät on se aika vuodesta, jolloin osa opiskelijoista on siinä tilanteessa, että uuteen paikkaan pitäisi hakea. Vaikka moni keskittyykin vielä nykyisen tutkinnon tai muiden opintojen valmistumiseen, pitää kuitenkin seurata koulujen hakuaikoja.

Tämän lisäksi pitää myös miettiä itse, mitä haluaa opiskella seuraavaksi ja mihin kouluun voisi hakea. Jos olet kiinnostunut luovuudesta ja teatteriopinnot ovat sinulle se seuraava askel, Suomen Teatteriopistoon kannattaa ehdottomasti tutustua. Opisto sijaitsee Tampereella ja hakeminen uudelle lukukaudelle alkaa juurikin keväällä, alkuvuodesta. Tarjolla on opetusta niin näyttelijäntyöhön kuin musiikkipainotteisiin aloihin. Katsotaan seuraavaksi, mitä Suomen Teatteriopisto tarjoaa opiskelijoille vuonna 2021.

Opiskele näyttelijäksi

Suomen Teatteriopistolla voit siis saada pätevyyden näyttelijäntyöhön. Se on opinnoissa pääaineena, mutta sivuaineita löytyy myös monia. Esimerkiksi improvisaatio, puhetekniikka, laulaminen, tanssiminen ja näytelmäkirjallisuus kuuluvat sivuttaviin aineisiin. Tampereella sijaitseva opisto on perustettu vuonna 1994, mutta sitä kutsuttiin silloin Tampereen Komediateatterin Oppilaskouluksi. Pitkän historian aikana siellä on käynyt monia oppilaita ja vuonna 2004 sen nimi vaihdettiin Suomen Teatteriopistoksi.

Näyttelijäntyöhön kuuluvat opinnot ovat laajat ja niiden tarkoituksena on tuoda opiskelijalle tietysti lisää itseluottamusta ja auttaa itseilmaisussa. Tavoitteena on se, että ilmaisu olisi persoonnallista ja mahdollisimman monipuolista. Näyttelijälle on tietenkin tärkeää se, että hän kykenee olemaan valmis monenlaisiin tilanteisiin ja osaa yhdistää oman persoonallisuutensa näyttelijäntyöhön. Kehon, äänenkäytön ja mielen tulee olla yhteensopivia ja se onkin yksi koulutuksen tavoitteista myös.

Koska näyttelyä on monenlaista ja siihen kuuluu erilaisia osa-alueita, myös Suomen Teatteriopisto on ottanut kaikki tilanteet huomioon. Muita asioita, joita koulutus pitää sisällään ovat teatterihistoria ja roolianalyysi. Nämä asiat auttavat opiskelijaa ymmärtämään roolin ja näyttelyn tarkoitusta ja lähtökohtia. Myös kontaktiharjoituksia on paljon ja esimerkiksi miekkailu ja tanssi kuuluvat opetussuunnitelmaan. Nämä ovat erityisen hyödyllisiä kehon liikkeiden harjoitteluun ja juuri siihen, että opiskelija olisi lopulta valmis moniin erilaisiin tilanteisiin. Näitä osa-alueita täydentävät myös akrobatia ja näyttämöliikunta. Suomen Teatteriopiston sivuilla mainitaan myös improvisaatio ja dramaturgia, jotka ovat osana opintoja.

Opiskelu on tällä opistolla päätoimista ja tunteja järjestetään viitenä päivänä viikossa. Nämä opinnot sopivat myös niille, joilla ei ole aiempaa kokemusta näyttelystä, mutta oma mielenkiinto ja asenne ratkeisevat. Opinnoissa aloitetaan roolityöstä ja sen perusteita, eli kaikki tarvittava käydään läpi ennen itse näyttelyn aloittamista.

Opiskele näyttelijäksi

Jatko-opinnot ja tulevaisuus

Suomen Teatteriopisto tukee opiskelijoita myös jatko-opintoihin menon kanssa. Opiskelun tavoitteena onkin, että perusopetus ja sen monipuolisuus toisivat esiin ne asiat, joista opiskelija on erityisesti kiinnostunut. Opistolla on myös oma ohjelmansa jatko-opiskeluun, mutta muitakin paikkoja löytyy ympäti Suomea. Niihin kannattaa siis ehdottomasti hakea, kun näyttelijäntyön opinnot ovat lähteneet käyntiin. Tampereella sijaitsevan Suomen Teatteriopiston jatko-opintoihin voivat opiskelijat siirtyä, kun he ovat ensin suorittaneet yhden vuoden kursseja missä tahansa Suomen oppilaitoksista. Näissä opinnoissa tietysti hieman kerrataan jo aiemmin opittuja asioita ja syvennytään näyttelijäntyöhön entistäkin enemmän. Kun perusvalmiudet ovat hallussa, täytyy pitää huolta niiden ylläpidosta ja uutta opittavaa löytyy tietenkin aina lisää.

Jos siis olet kiinnostunut näyttelystä, voi Suomen Teatteriopisto olla juuri sinulle seuraava oppilaitos. Opetusmateriaaleihin ja kurssien tarjontaan voi tietysti tutustua netistä ja opiston sivuilla on myös aiempien opiskelijoiden kokemuksia opinnoista. Vaikka olisitkin jo suorittanut muita opintoja ennen ja olet nyt jo työelämässä, kannattaa silti tutustua opiskelun mahdollisuuksiin, sillä koskaan ei ole liian myöhäistä oppia uutta. Uusi ala voi myös olla juuri se, mitä tarvitset. Näyttelijäntyöhön voi siis kouluttautua monien eri opistojen kautta ja opintoja on tarjolla monilla paikkakunnilla.