Miten kirjoittaa teatterin tai elokuvan käsikirjoitus?

Käsikirjoittamisen kirjoittaminen on erittäin mielekästä työtä. Silloin saa laitettua oman käsialansa näyttämölle muiden esittämän, kaikkien nähtäväksi. Käsikirjoitus onkin yksi teatterin ja elokuvien tärkeimmistä asioista, nimittäin hyvällä käsikirjoituksella voidaan saada vaikka mitä aikaan. Käsikirjoitus on alku jokaiselle esitykselle.

Se on kuvaus esityksestä, joka kertoo esityksen ajan kulun. Se on oikeastaan suunnitelma, joka mahdollistaa esityksen toteuttamisen. Käsikirjoituksen taustalla on usein jokin muu esitys, romaani tai tosielämän tapahtuma, josta halutaan tehdä näkyvä esitys sen katsojille. Käsikirjoitus taas sisältää tiivistelmän tulevan esityksen tapahtumista, josta taas luodaan kohtausluettelo. Näiden kahden yhdistelmä on taas käsikirjoitus.Käsikirjoitus on niin sanottu tarina elokuvasta, johon on tiivistetysti kirjoitettu kaikki kohtaukset ja niiden kuvaukset. Käsikirjoituksessa kerrotaan tarkasti kuvaukset, eli mitä missäkin kohtauksessa tapahtuu ja mitä siellä pitäisi olla. Se sisältää ohjeet siitä, että minkälaisia tunteita, eleitä, toimintaa, ääniä ja tilaa kyseisessä kohtauksessa tulisi olla. Hyvä käsikirjoitus tekee esityksen tai elokuvan kuvaamisesta huomattavasti helpompaa, nimittäin silloin kaikelle toiminnalle on tarkat ohjeet. Joskus kuitenkin etenkin teatterissa käsikirjoitus jätetään tahallaan hieman kesken. Silloin tarkoituksena on työstää käsikirjoitusta yhdessä koko ryhmän kanssa, jolloin esitys saa luonnollisen muotonsa ja jokainen näyttelijä tuntee itsensä hyväksi roolissaan. Käsikirjoitus sisältää myös vuoropuhelun eli repliikit, joita näyttelijät puhuvat esityksen aikana.Käsikirjoitusformaatti on saanut aikoinaan alkunsa Hollywoodissa, josta se on taas saapunut Suomeen. Käsikirjoitusformaatti on itse asiassa saapunut suomeen juuri samanlaisena, kuin se on Hollywoodissa, eikä sitä olla muutettu vuosien aikana. Se on edelleenkin vanhassa alkuperäisessä muodossaan, jossa se aikoinaan luotiin. Tämä ei kuitenkaan ole pakollinen formaatti käyttää, nimittäin periaatteessa käsikirjoituksen voi tehdä juuri niin kuin itse haluaa. Usein käsikirjoittajat kuitenkin suosivat kyseistä formaatti sen helppouden ja helppolukuisuuden vuoksi.

Vinkit käsikirjoitukseen

henkilö, joka tekee elokuvan

Käsikirjoituksen kirjoittaminen onkin myös yksi haasteellisimmista osista teatterissa ja elokuvissa. Se on kaiken alku ja vaatiikin tästä syystä kaikkein eniten panostusta. Se on teoksen mielikuvitus, johon on luotu yhteen kaikki sen tapahtumat ja sanomat. Käsikirjoittaja on toisin sanoen se, joka keksii elokuvan. Tämän takia se vaatiikin erittäin paljon mielikuvitusta ja havainnointia, jotta siitä saisi tehtyä sujuvan ja mielenkiintoisen. Tässä kirjoituksessa annammekin muutaman vinkin siihen, että miten saa luotua sujuvan käsikirjoituksen.Käsikirjoituksen yksi tärkeimmistä osista oli vuoropuhelut eli niin sanotut vuorosanat. Tämän osan pitäisi olla erittäin luonnollinen, jotta sen lukemisesta saisi luonnollista eikä väkinäisen kuulosta. Älä siis käytä vuorosanoissa kirjakieltä, vaan kirjoita ne suoraan murteella. Tällöin lukijoiden on myös helpompi luoda persoona kyseisille vuorosanoille, jolloin se saa luotua teokselle sielun.Kirjoita käsikirjoituksesta mahdollisimman tarkka ja yksityiskohtainen. Mitä yksityiskohtaisempi ja tarkempi käsikirjoitus on, sitä helpommin esimerkiksi elokuvan kuvaaminen onnistuu. Tällöin kuvausvaiheessa ei tarvitse enää käyttää ohjaajien mielikuvitusta, vaan ohjaajat saavat suoraan luotua elokuvasta käsikirjoituksen mukaisen. Totta tietenkin on, että usein käsikirjoitusta muutetaan hieman ohjausvaiheessa, mutta silloin se johtuu avain toimivuudesta. Välillä vasta kuvausvaiheessa huomataan esimerkiksi jonkin tilanteen epäluonnottomuus, jolloin se muokataan pois kuvaustilanteessa.Ajattele kuin kamera. Käsikirjoituksen tarkoitus on saada elokuvasta tai teatteriesityksestä selkeä kuva ohjaajalle, joten käsikirjoittajan tulisi osata kirjoittaa käsikirjoitus ajatellen kameroita. Esittävissä teoksissa kohtaukset myös vaihtuvat romaaneja huomattavasti nopeammin, joten käsikirjoittajan tulee osata muuttaa tapahtuman kameralle sopivaksi. Huomioi kuinka henkilöhahmot kasvavat tarinan eteenpäin menossa ja miten kohtauksista voidaan siirtyä toiseen mahdollisimman luonnollisesti.